Các yếu tố quan trọng của SEO On-Page

1. Title – Tiêu đề:

Tiêu đề là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bạn nên chú ý tới Title Tag. Sau đây là một vài mẹo để viết thanh tiêu đề tốt:

a) Đảm bảo nó chính xác, đúng chính tả và đủ ngắn. Một số chuyên gia SEO nói rằng thẻ tiêu đề nên ngắn, bởi vì Google (và các công cụ tìm kiếm khác) sẽ không đọc tới kí tự thứ 60 – 70. Điều đó không đúng. Google sẽ đọc gần như tất cả những gì bạn đặt trong thẻ tiêu đề nhưng trọng số của mỗi từ khóa trong thẻ tiêu đề là khác nhau. Chỉ từ 10 – 12 kí tự đầu tiên trong thẻ tiêu đề là nhận được nhiều điểm nhất, vậy cho nên bạn nên giữ nó ngắn. Mặc khác, một tiêu đề dài giống như bạn đang spam từ khóa và nó cũng khó đọc đối với con người.

Các yếu tố quan trọng của SEO On-Page

Tiêu đề trong kết quả tìm kiếm của Google

b) Không nhồi nhét từ khóa. Hãy viết cho người đọc, không viết cho robot.

Thay vì viết “Áo cỡ lớn, áo cỡ nhỏ, áo giá rẻ, áo bán”, hãy viết là Continue reading

Các yếu tố ảnh hưởng tới SEO

Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO

1. Unique Content – Nội dung duy nhất: 

Nội dung trong các bài viết của website phải là duy nhất, đừng bao giờ sao chép nội dung từ các website khác nếu không muốn Google đưa bạn vào danh sách website xấu. Nếu bài viết của bạn khác biệt, bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và cơ hội trỏ backlink tới website bạn càng cao dẫn đến traffic lớn và tăng chỉ số PageRank.

Mức độ quan trọng của Nội dung trong SEO

Mức độ quan trọng của Nội dung trong SEO

 

2. Backlinks – Liên kết về website: 

Nếu website X đặt liên kết đến một website Y nào đó, những liên kết đó cũng đồng nghĩa bình chọn cho site Y một điểm chất lượng và đó là một backlinks. Số lượng backlink càng nhiều website Y sẽ có PageRank càng cao, website bình chọn (website X) có PageRank càng cao thì các backlinks của nó càng có giá trị và từ đó được Google đánh giá cao hơn trong kết quả hiển thị.

Sự quan trọng của các Backlink


3. Traffic – lưu lượng truy cập website
:

Đây cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Với lượng traffic cao, website của bạn sẽ có PR ( viết tắt của pagerank) tốt hơn so với những website có lượng traffic thấp hơn. Thông thường, Continue reading