Các yếu tố ảnh hưởng tới SEO

Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO

1. Unique Content – Nội dung duy nhất: 

Nội dung trong các bài viết của website phải là duy nhất, đừng bao giờ sao chép nội dung từ các website khác nếu không muốn Google đưa bạn vào danh sách website xấu. Nếu bài viết của bạn khác biệt, bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và cơ hội trỏ backlink tới website bạn càng cao dẫn đến traffic lớn và tăng chỉ số PageRank.

Mức độ quan trọng của Nội dung trong SEO

Mức độ quan trọng của Nội dung trong SEO

 

2. Backlinks – Liên kết về website: 

Nếu website X đặt liên kết đến một website Y nào đó, những liên kết đó cũng đồng nghĩa bình chọn cho site Y một điểm chất lượng và đó là một backlinks. Số lượng backlink càng nhiều website Y sẽ có PageRank càng cao, website bình chọn (website X) có PageRank càng cao thì các backlinks của nó càng có giá trị và từ đó được Google đánh giá cao hơn trong kết quả hiển thị.

Sự quan trọng của các Backlink


3. Traffic – lưu lượng truy cập website
:

Đây cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Với lượng traffic cao, website của bạn sẽ có PR ( viết tắt của pagerank) tốt hơn so với những website có lượng traffic thấp hơn. Thông thường, traffic cao và PR cao thường đi chung với nhau, bởi vậy muốn website có PR cao bạn phải đẩy mạnh các hoạt động marketing website để giới thiệu nó đến mọi người.

4. Keywords – Từ khóa:

Từ khóa là một từ hoặc một cụm từ mô tả nội dung website của bạn. Trang web của bạn sử dụng từ khóa nào tùy thuộc vào nội dung của website bạn Tùy thuộc vào nội dung khác nhau, từ khóa sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến nội dung cũng như PR của bạn. Bạn có thể đặt từ khóa ở URL, các thẻ mô tả (description), thẻ keyword… Tuy nhiên, để sử dụng từ khóa hiệu quả bạn cần phải có những kiến thức về SEO. Việc đầu tiên và dễ dàng nhất bạn có thể làm là hãy đặt các từ khóa cần thiết liên quan đến website vào thẻ title, keyword, description…

Từ khóa trong SEO

Keywords đặt trong nội dung website

5. Pages indexed – lượng trang đã được đánh chỉ mục: 

Một trang web được các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google) đánh chỉ mục nhiều cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ có PR cao. Việc này không phải dễ dàng và khá tốn thời gian. Bạn phải đăng ký với các công cụ tìm kiếm để nó có thể đánh chỉ mục dữ liệu trên website bạn. Đồng thời, việc đánh chỉ mục cũng giúp bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm của người dùng và lái người dùng đến website của bạn để tăng traffic. Ngoài ra bạn cũng đừng quên tạo sitemap cho website.

6. On-Page :

“On-page” SEO đơn giản chỉ hướng đến nội dung của nội bộ trang Web. Bằng việc cải tiến lại code và nội dung cho trang Web, các Search Engine sẽ tìm đến Website của bạn. “On-page” SEO chủ yếu là cải tiến các HTML tags – bao gồm thẻ thẻ TitleHeading H1,  thẻ Boldthẻ Italic, thẻ Underline… nhưng mỗi thẻ có các điểm giá trị SEO khác nhau, trong đó các yếu tố quan trọng hàng đầu là Title, Headings, Bold/Strong, Italic, Highlight color, Vị trí đặt từ khóa (vị trí càng trên cùng càng nhận được nhiều điểm SEO hơn), từ khóa trong filename và domain name, từ khóa trong thẻ Alt của hình ảnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 × = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>