Cát Tiên City – Lâm Đồng

Cát Tiên (tên diễn đàn cattiencity) là một huyện của tỉnh Lâm Đồng. Huyện lỵ là thị trấn Đồng Nai. Địa bàn huyện này thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Cộng đồng học sinh – sinh viên Cát Tiên hoạt động sôi nổi trên 4rum Cat Tien City vào thời gian đầu của 2011 nhưng đến nay (18/10/2012) diễn đàn vẫn đang tạm ngưng hoạt động vì một số lỗi kỹ thuật.

Cát Tiên nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng.

Trong Cát Tiên có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Đồng Nai và các xã Đức Phổ, Gia Viễn, Mỹ Lâm, Nam Ninh, Phước Cát 1, Phước Cát 2, Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Tiên Hoàng, Phù Mỹ, Đồng Nai Thượng.

Một số hình ảnh của CatTienCity:

CatTienCity - Cát Tiên City

Khu Kinh Doanh Cat Tien City

 

Cay xang Cat Tien City

Cây xăng Cát Tiên city

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 − one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>