Chỉ 10% người làm SEO cảm thấy Google không nói dối họ

Cuối năm ngoái, chúng tôi thực hiện một cuộc thăm dò để hỏi các Webmaster và người làm SEO rằng họ có nghĩ Google nói dối họ không và hiện tại chúng tôi có 735 câu trả lời. Tôi chia sẻ kết quả với bạn ngay bây giờ.

cau be noi doi

Sự thật là tôi có chút ngạc nhiên đối với kết quả. Chỉ có 10% nói rằng Google không bao giờ nói dối họ. Có 57% nói rằng Google nói dối. Trong khi đó có 33% nói rằng Google đôi khi nói dối họ.

Tôi đoán rằng sẽ có 60% sẽ trả lời là Google đôi khi nói dối, 20% có và 20% không. Nhưng kết quả khảo sát lại có gần 60% nghĩ rằng Google luôn nói dối, 33% đôi khi và chỉ có 10% và hoàn toàn tin tưởng vào những lời của Google.

Điều này không tốt cho nỗ lực truyền thông của Google đối với các quản trị viên website và người làm SEO trên toàn thể giới.

Đây là kết quả:

seo tin tuong vao Google

Tỉ lệ quản trị viên web và SEO tin tưởng vào các công bố của Google

 

Bài viết tiếng anh của Barry Schwartz: http://www.seroundtable.com/google-liars-poll-18412.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>