Google ‘bật mí’ liên kết không tự nhiên cho SEOer Việt Nam

Eric Kuan của nhóm webspam team Google đã trả lời một câu hỏi về liên kết không tự nhiên của một SEOer Việt Nam. Câu hỏi đề cập chuyện bị đối thủ spam với các liên kết xấu và Google đã cho SEOer thấy các liên kết xấu này.

Chủ đề được đưa ra và trả lời tại Google Webmaster Help.

google va lien ket khong tu nhien

Google trả lời về liên kết không tự nhiên gây hại

Các chia sẻ này của Google rất hiếm và thực sự quan trọng với những SEOer muốn phòng tránh các hình phạt của Google trong tương lai. Nó cũng là kinh nghiệm tốt vì đôi khi Google phạt mà không thông báo “hành động thủ công” trong phần tin nhắn của Google Webmaster Tool.

Chúng ta cùng phân tích 2 link mà Eric Kuan đã đưa ra:

1. http://www.copyrightbanque.org/

Chi tiết HTML: <a href=’http://www.musiccenter.vn/2/13/Piano-cu.html’ rel=’dofolow‘>dan piano</a>

  • Có thể thuộc tính ‘dofollow‘ trong thẻ rel đã làm cho Google chú ý, sử dụng thuộc tính này gây ra sự không tự nhiên.
  • Có 25 liên kết trong phần footer của website này, trong khi các liên kết đều chứa các từ khóa chiến lược.

2. http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=29742

Đây là một forum điển hình chứa các từ khóa trong anchor text mà mọi người nên tránh xa, các phần trả lời của chủ đề trông giống spam và chứa các liên kết từ khóa.

Google thường xuyên có những hành động đối với các forum chứa nhiều liên kết từ khóa, blog và các liên kết footer trên toàn thế giới.

Vì vậy rất có thể trong tương lai không xa sẽ có một hình phạt đối với các mạng liên kết tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine × = 36

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>