Google cải tiến video hướng dẫn đấu giá Adwords sau nhiều năm

Vào ngày 24/06/2014, Google đã công bố video hướng dẫn đấu giá Adwords sau 5 năm từ video đầu tiên. Cả 2 video, một cái ban đầu, và một cái mới đều do Hal Varian – một nhà kinh tế của Google mô tả chi tiết trong 8 phút.

Đây là video mới:

Còn đây là video từ năm 2009:

Video mới bao gồm:

  • Những yếu tố chủ chốt đằng sau thứ hạng quảng cáo.
  • Thứ hạng quảng cáo được tính toán như thế nào.
  • Những điều phải nghĩ tới nếu muốn tối đa hóa thứ hạng quảng cáo.

 

Google cũng phát hành một tài liệu có thể download, trong đó có:

  • Làm thế nào sử dụng điểm chất lượng như một công cụ chẩn đoán.
  • Mẹo tối ưu hóa các thành phần của điểm chất lượng.
  • Những điều nên và không nên làm trong điều khoản chất lượng quảng cáo.

 

Chủ đề được thảo luận tại đây: https://www.en.adwords-community.com/t5/From-the-Community-Team/More-Insights-about-Quality-Score-and-the-AdWords-Auction/m-p/366280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>