Google: không giới hạn số lượng link có thể có trên một trang

Từ năm 2008 chúng ta đã biết rằng Google giới hạn 100 liên kết trên một trang của website. Năm ngoái, Matt Cutts cũng đã đăng một video trả lời về vấn đề này một cách rõ ràng.

google khong gioi han so luong link

Google không giới hạn số lượng link

Lúc đó Google nói rằng họ không giới hạn số lượng 100 liên kết, họ cũng không thật sự nói rằng có giới hạn này hay không.
John Mueller đã nói trong một chủ đề thuộc Google Webmaster Help rằng không có giới hạn này. Ông ấy viết:

Không có giới hạn số lượng link trên trang, vậy nên sẽ không có tác động gì đến website của bạn về vấn đề hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google.

Nguyên văn bằng tiếng Anh:

Hi Matt
It can take a bit of time for Google to recrawl & reindex the content on your site, and then to update the reports shown in Webmaster Tools. I wouldn’t worry about that — it’ll take care of itself automatically over time. There’s no limit to the number of links on your pages, so that wouldn’t be affecting how your site shows up in search results. My recommendation would be to continue working on your website and making it the absolute best of its kind — and not to spend time focusing on the sample-site that you used to have there. Look forward, aim high.

Cheers
John

Để biết câu hỏi mà John Mueller trả lời, nhấp vào đây.

Tất nhiên, các liên kết này có thể gây hại cho web của bạn nếu bạn đang thực hiện nó một cách spam. Matt mô tả vấn đề này trong một video của ông ấy rất rõ ràng.

Nhưng hiện tại chúng ta biết rằng không có giới hạn thật sự về số lượng liên kết trên một trang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 3 = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>