Google sẽ cập nhật thuật toán Penguin trong tháng 8?

Đã 300 ngày qua từ lần cập nhật gần đây nhất của Penguin, đó là Penguin 2.1 vào ngày 4 tháng 10 năm 2013. Tính đến nay thì khoảng 10 tháng.

10 tháng chờ đợi những hình phạt mạnh tay hơn từ thuật toán Penguin. 10 tháng các webmaster và SEOer được sống trong yên bình với lưu lượng người dùng ổn định. Bây giờ chúng ta mong chờ để thấy liệu lần cập nhật tới Google có nỗ lực loại bỏ spam tốt hay không.

Google cập nhật Penguin

Hãy nhìn lại lịch sử các lần cập nhật thuật toán Penguin:

Google Penguin Updates:

  • Google Penguin 2.1 vào 04/10/2013
  • Google Penguin 2.0 vào 22/05/2013
  • Google Penguin 1.2 vào 05/10/2012
  • Google Penguin 1.1 vào 24/05/2012
  • Google Penguin 1.0 vào 24/04/2012

Về thời gian của các lần cập nhật:

  • 4.5 tháng giữa Penguin 2.1 và 2.0
  • 7.5 tháng giữa Penguin 2.0 và 1.2
  • 4.5 tháng giữa Penguin 1.2 và 1.1
  • 1 tháng giữa Penguin 1.1 và 1.0

Vậy ta thấy đây là lần dài nhất (10 tháng) mà chúng ta chờ đợi Penguin cập nhật từ Google.

Google sẽ phát hành cập nhật thuật toán vào tháng 8 này? Penguin (chim cánh cụt) không thật sự là con thú của mùa hè, trong khi Google thường phát hành những cập nhật chính của họ vào thời gian này, nhưng không loại trừ khả năng là Google Pigeon (chim bồ câu)?

Bạn nghĩ khi nào Google sẽ cập nhật thuật toán Penguin? Nếu đúng theo tôi đoán, thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi này trước khi kết thúc tháng 8.

Chủ đề này đang được thảo luận tại Webmaster World.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 5 = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>