Kết quả tìm kiếm sẽ rất tệ nếu không có sự ảnh hưởng của Backlink

Trong một video mới nhất, Matt Cutts của Google đã thừa nhận Google đã làm và kiểm tra kết quả tìm kiếm của họ bằng cách tắt dữ liệu liên kết như là một phần của thuật toán của họ. Matt Cutts cho biết kết quả sẽ là “tồi tệ hơn nhiều” nếu họ thực sự làm điều đó trong cuộc sống thực.
Điều đó thực sự có ý nghĩa kể từ khi thuật toán cốt lõi của Google chủ yếu dựa trên các liên kết và PageRank và tất cả những nghiên cứu mà họ đã dành thời gian cải thiện nó. Họ đầu tư rất nhiều thời gian và nguồn lực trong việc sử dụng các liên kết để xếp hạng các trang web mà nếu không sử dụng backlink sẽ làm cho các kết quả trở nên hỗn độn.
Điều đó thực sự buồn cười, vì một vài tuần trước, seroundtable có làm một cuộc thăm dò bạn sẽ như thế nào nếu Google giảm ảnh hưởng của backlinks từ các thuật toán. Đã có hơn 300 phản hồi và 34% cho biết họ sẽ rất vui mừng, 32% nói rằng họ sẽ tò mò và 17% nói rằng họ sẽ rất lo âu.

Đây là video của Matt nói về chủ đề này:

Đây là nguyên văn:
Vậy chúng tôi không có một phiên bản như thế để đưa đến người dùng nhưng chúng tôi có kinh nghiệm của chúng tôi trong nội bộ và chất lượng trông tồi tệ hơn rất nhiều. Nói về backlinks, mặc dù có một lượng nhiễu và chắc chắn rất nhiều liên kết rác, phần lớn vẫn là một chiến thắng thực sự thực sự về chất lượng của kết quả tìm kiếm.
Chúng tôi đã thử nghiệm xung quanh với các ý tưởng như việc dừng sự liên quan của backlink và ít nhất là bây giờ backlinks liên quan vẫn thực sự giúp phân trong việc đảm bảo rằng kết quả có được là tốt nhất, phù hợp nhất, hầu hết các chủ đề của kết quả tìm kiếm.

Qua video lần này chúng ta chắc chắn rằng liên kết rất quan trọng như là một phần cốt lõi của việc làm SEO mà Google dù muốn hay không cũng không thể loại bỏ nó trong thuật toán của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + two =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>