Matt Cutts giải thích cách Google xác định một liên kết trả tiền

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2014, Matt Cutts của Google đã đăng một đoạn video chi tiết để thông báo cách mà team của ông xử lý với spam thủ công và xác định một liên kết trả tiền so với liên kết tự nhiên khác nhau như thế nào. Điều này rất quan trọng đối với công việc làm SEO website lên TOP Google của cộng đồng SEO trên toàn thế giới.
Trong video này Matt Cutts dành 99% thời gian để nói rõ ràng việc một liên kết được xem xét là trả tiền hay không. Điều đó là một giao dịch rõ ràng rằng các liên kết trên một trang web đã được trả tiền. Nhưng đôi khi nó không phải là rõ ràng. Matt tóm tắt trên Google+ đó là những tiêu chí khác của Google sử dụng để xác định xem một liên kết được coi là trả tiền hay không. Google đặt các câu hỏi khi nhìn vào một liên kết đáng ngờ:

  1. Giá trị của quà tặng, sản phẩm, hoặc dịch vụ là gì?
  2. Làm thế nào gần như là quà tặng, sản phẩm, hoặc dịch vụ trả tiền thực tế?
  3. Nó là một món quà hoàn toàn hoặc một khoản vay?
  4. Các đối tượng dự định là ai?
  5. Là mục đích của món quà để có được các liên kết?
  6. Món quà sẽ là một bất ngờ đối với bên thứ ba?

Đây là video :

Tôi khuyên bạn nên lắng nghe nó một lần hôm nay và một lần nữa ngay sau đó. Bây giờ, tất nhiên, người ở WebmasterWorld hỏi: Tôi không bao giờ có cái này, làm thế nào họ sẽ biết nếu có ai đó trả tiền người khác cho một liên kết. Tôi biết Google là anh trai lớn, nhưng tôi không nghĩ rằng spam team truy cập vào đó là điều tốt! Tôi đoán nó phụ thuộc vào cách xác định rõ ràng. Cũng giống như nếu liên kết là từ một mạng lưới liên kết trả tiên hoặc từ một trang web nổi tiếng để bán các liên kết. Matt cho biết họ có quyền thay đổi hoặc thích ứng với các “tiêu chuẩn” mà họ sử dụng để xác định một liên kết thanh toán như thế nào. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất bạn xem lại hướng dẫn FTC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>